Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Seloste päivitetty edellisen kerran: 19.6.2018 09:02

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus (EPTEK ry)
Koskenalantie 16 60220 Seinäjoki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Tupiini
Koskenalantie 16 60220 Seinäjoki
050 382 3337
tomi.tupiini@eptek.fi

3. Rekisterin nimi

EPTEK ry:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään laskutukseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään henkilön:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tiedot käsitellyistä tilauksista

Tarvittaessa rekisteriin kerätään myös henkilön asiainhoitajan:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas, asiainhoitaja tai yhteistyökumppani ilmoittaa tiedot asiakassuhteen alkaessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Laskutettavan asiakkaan:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

tallennetaan yhdistyksen käyttämän tilitoimiston laskutuksenhallinnan tietojärjestelmään. Yhdistys käyttää tietojärjestelmää mm. laskujen käsittelemiseen.

Laiteratkaisusta riippuen asiakkaan tietoja voidaan tallentaa myös laitetoimittajan järjestelmään, mikäli laitteen toiminta sitä vaatii.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan EPTEK ry:n työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä. Tietojen käyttöä ja niihin pääsyä valvotaan.

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

9. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan kuuden (6) vuoden kuluessa sopimuksen päättymisen jälkeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia tallennetun tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilön kautta.