Posts by EPTEK

eHoito & Connected Health 2012 seminaari Helsingissä 20.-21.11.2012

eHoito & Connected Health 2012 seminaari Helsingissä 20.-21.11.2012

eHoito & Connected Health 2012 seminaari järjestettiin Helsingissä 20.-21.11.2012. Seminaarissa keskeisesti esillä ollut teema oli etäterveydenhuolto, johon liittyen käsiteltiin mm....

Lähipalvelumarkkinat Alavudella 3.12.2012

Lähipalvelumarkkinat Alavudella 3.12.2012

Alavudella järjestetään Lähipalvelumarkkinat, joiden teemana on ikäihmisten terveys ja turvallisuus. Tilaisuudessa on mahdollista osallistua päivän teemaan liittyviin tietoiskuihin, terveysmittauksiin sekä...

Luentotilaisuus Ähtärin kaupungissa 8.10.2012

Luentotilaisuus Ähtärin kaupungissa 8.10.2012

Tupa-hanke on järjestänyt yhteistyönä Palveluita kotiin Kuusiokunnissa -hankkeen kanssa tilaisuuden Ähtärissä, jossa luennoitiin kotona asumista helpottavista palveluista ja turvateknologiasta. Etelä-Pohjanmaan...

Kotihoitorobotin kehittämishankkeesta julkaistu artikkeli.

Kotihoitorobotin kehittämishankkeesta julkaistu artikkeli.

Kotihoitorobotin kehittämishankkeeseen liittyvä “Remote monitoring of nursing home residents using a humanoid robot”-artikkeli on julkaistu “Journal of Telemedicine and Telecare”-lehden syyskuun...

Hyvinvointialan Living Lab -hanke RegioStars finaaliin.

Hyvinvointialan Living Lab -hanke RegioStars finaaliin.

Hyvinvointialan Living Lab -hanke on menestynyt EU-tason RegioStar-kilpailussa ja päässyt viiden parhaan joukkoon. Kilpailun voittaja valitaan helmikuussa 2013. Länsi-Suomesta ei...

TUPA – Tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen

TUPA – Tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen

Loppuraportti TUPA-hankkeen loppuraportti Aikataulu 01.05.2012 – 30.06.2014 (hanketta jatkettu ajalle 31.12.2014) Tupa -tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen -hanke on Euroopan...

TUPA -tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen hanke on alkanut

TUPA -tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen hanke on alkanut

  TUPA- tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen -hanke aloitettu 01.05.2012. Tupa-hankkeessa kehitetään kotona asumisen tuelle pysyvä toimintamalli, jolla varmistetaan, että...

PrimCareIT

Timetable: 01.01.2012 – 31.03.2014 PrimCareIT: Counteracting brain drain and professional isolation of health professionals in remote primary care through tele-consultation...

PrimCareIT

PrimCareIT

Tammikuussa 2012 käynnistynyt PrimCareIT-hanke on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtama kansainvälinen terveysteknologiahanke. EU:n Interreg IV B – ohjelman rahoittama hanke kuuluu Itämeriohjelmaan...

Kotihoitorobotin kehittäminen

Kotihoitorobotin kehittäminen

Aikataulu: 01.03.2011 – 30.06.2012 TTY-säätiö toteutti hankkeen ja TEKES rahoitti hankkeen. EPTEK ry osallistui hankkeeseen konsultoivana tahona. Konsultointi koski kotihoitolaitteiden...

ICTforHealth

ICTforHealth

Aikataulu: 01.01.2010 – 31.12.2012 Tausta:    ICTforHealth oli EU:n Interreg IVB-ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke, johon osallistui 19 partneria kahdeksasta Itämeren...

Hyvinvointialan Living Lab -hanke

Hyvinvointialan Living Lab -hanke

Hyvinvointialan Living Lab -hanke Aikataulu: 01.12.2009 – 30.04.2012 Hyvinvointialan Living Lab -hanke oli ylimaakunnallinen hanke, jota toteuttivat Porin Seudun Kehittämiskeskus...

Ageless@Work

Ageless@Work

Aikataulu: 01.05.2009 – 30.04.2012 Ageless at work –  Extending working lives (ESR – European Social Fund 2007 – 2013 England)...

Esteetön Peliympäristö, EPELI-hanke

Esteetön Peliympäristö, EPELI-hanke

Esteetön peliympäristö: EPELI suunnitteluhanke IPELI investointi/rakennushanke Aikataulu: 01.05.2008 – 31.12.2009 Tausta ja tarve: Liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille on kiistämätön. Yleisliikunta...

Kulkurin valssi

Kulkurin valssi

Kulkurin valssi – Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä – hanke Kulkurin valssi – hankkeen esite Aikataulu: 1.3.2008 – 31.12.2010...

eHealth for Regions

eHealth for Regions -verkosto edistää kansainvälistä terveys yhteistyötä Itämeren alueella. eHealth on keskeinen välittäjä kansainvälisten kumppanien välisessä yhteistyössä ja tärkeä...

Hammaslääkärin etäkonsultaatio erikoissairaanhoidossa

Hammaslääkärin etäkonsultaatio erikoissairaanhoidossa

Aikataulu: 01.12.2006 – 31.01.2008 Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Projektin tavoitteena on selvittää millaisia teknisiä ratkaisuja etäkonsultaatio hammaslääketieteessä vaatii...

Kotipesä

Kotipesä

Aikataulu: 01.09.2006 – 31.09.2007 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Länsi-Suomen lääninhallitus Hankkeessa opastetaan kuntien henkilökuntaa, palveluyrityksiä ja teknologiayrityksiä ymmärtämään dementoituvan elämää...

Esteetön Jouppilanvuori

Esteetön Jouppilanvuori

Aikataulu: 01.05.2006 – 30.06.2007 Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Esteetön Jouppilanvuori Hyvää oloa ja turvallista esteetöntä liikkumista luonnossa sekä harrastusten parissa toimimista...

Eeva-hanke

Eeva-hanke

Aikataulu: 01.09.2004 – 28.02.2006 Yksilöllinen turvaverkko dementoituneelle. Eeva-hankkeen kohderyhmä on 30 dementoitunutta ja heidän omaishoitajaansa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. Puolentoista vuoden...

Verka-hanke

Verka-hanke

Aikataulu: 01.05.2004 – 31.12.2005 Avoin alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoyhteisö. Verka-hankkeessa edistetään Etelä-Pohjanmaalla toimivien potilas- ja liikuntajärjestöjen sekä fysioterapiayritysten yhteistyötä...

ProViisikko

ProViisikko

Aikataulu: 01.05.2004 – 31.12.2006 ProViisikko on viiden sairaanhoitopiirin Tekes hanke. Hankkeessa mukana ovat: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kymenlaakson...

Etelä-Pohjanmaan terveys- ja sosiaalialan aluekoordinointihanke (Juuria)

Etelä-Pohjanmaan terveys- ja sosiaalialan aluekoordinointihanke (Juuria)

Toteutusaika: 01.01.2003 – 31.3.2004 Tavoitteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomuutta tukevien toimintamallien ja teknologiaratkaisujen juurruttaminen. Sisältö: Hanke on osa kansallista Juuria-hanketta,...

Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutusaika: 01.01.2002 – 31.12.2003 Tavoitteet: Opastetaan uusia videoneuvottelun asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuoltoon, luodaan osaajaverkosto videoneuvotteluosaajista sekä yhtenäiset toimintatavat ja -kulttuuri,...

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus – koulutusosio

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus – koulutusosio

Toteutusaika: 01.09.2001 – 31.12.2001 Tavoitteet: Koulutetaan palvelukeskuksen tarvitsemat terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotta heillä olisi riittävä tekninen osaaminen palvelukeskuksen toiminnan ylläpitämiseksi. Sisältö:...

Terveysteknologian osaamiskeskuksen käynnistäminen (Medivoima)

Terveysteknologian osaamiskeskuksen käynnistäminen (Medivoima)

Toteutusaika: 01.07.2001 – 31.12.2002 Tavoitteet: Terveysteknologian osaamiskeskusstatuksen hankkimiseen tarvittavien edellytysten luominen, terveysteknologiayrittäjien verkoston ylläpito ja kehittäminen, maakunnallisten ja ylimaakunnallisten yrityshankkeiden...

Terveri – alueellinen etäterveydenhuollon portaali

Terveri – alueellinen etäterveydenhuollon portaali

Toteutusaika: 1.1.2001 – 31.12.2001 Tavoitteet: Yhdistää jo olemassaolevat EP:n terveysalan www-sivut saman katon alle. Sisältö: Palvelukokonaisuus, joka sisältää sekä julkisen...

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus

Toteutusaika: 01.01.2001 – 31.12.2003 Tavoitteet: Palvelukeskuksen perustaminen langattomalle hälytys- ja palvelutoiminnalle sekä henkilökunnan kouluttaminen. Sisältö: Langattomiin tietoverkkoihin perustuvan uuden hälytys-...

Markkinointi- ja vientikoulutus (Verkottuvat Terveysyrittäjät)

Markkinointi- ja vientikoulutus (Verkottuvat Terveysyrittäjät)

Toteutusaika: 22.11.1999 – 30.06.2001 Tavoitteet: Terveysyrittäjien yhteistyön käynnistäminen. Jatkotavoitteena markkinointi- ja kehitysyhtiöiden perustaminen. Sisältö: PK-koulutusprojektissa kehitettyjen terveysteknologiatuotteiden markkinointi ja vientikanavien...

Digitaalisen mammografiankuvan käsittely

Digitaalisen mammografiankuvan käsittely

Toteutettu Syksy 1999 Tavoitteet: Kehittää nopeita menetelmiä röntgenkuvan muodostukseen, siirtoon ja arkistointiin. Sisältö: Digitaalisen mammografiakuvan käsittely ja tallennusmenetelmät. Toteuttamisalue: TTKK,...

Terveystietori

Terveystietori

Toteutettu 1999 Tavoitteet: Terveysalan palvelujen ja tietojen tuottaminen verkkoon. Sisältö: Alueellisten terveyspalvelujen ja järjestöjen tuottamien tietojen siirtäminen saatavaksi internet-palvelimelta. Toteuttamisalue:...

Gammakamerakuvien siirto

Gammakamerakuvien siirto

Toteutettu 1999 Tavoitteet: Isotooppikuvien siirto tietoverkoissa. Sisältö: Mahdollistetaan isotooppikuvien siirto sairaaloiden välillä, sekä Seinäjoen laitteiston etäkäyttö. Toteuttamisalue: Seinäjoen keskussairaala ja...

Intranet videoneuvottelu

Intranet videoneuvottelu

Toteutettu 1999 Tavoitteet: LAN ja WAN pohjaisen videoneuvottelulaitteiston käyttöönotto. Sisältö: ISDN-pohjaisen laitteiston osittainen korvaaminen TCP-pohjaisella laitteistolla. Toteuttamisalue: Seinäjoen keskussairaala, SeAmk,...

Langaton kuvan- ja äänensiirto

Langaton kuvan- ja äänensiirto

Toteutettu 1999 Tavoitteet: Digitaalisen pienoiskameran kehittäminen. Sisältö: Langattoman kuvan ja äänensiirtomenetelmän kehittäminen konsultaatio- ja opetuskäyttöön. Toteuttamisalue: Seinäjoki, kaupallinen laite v....

Telelääketiede- ja telehoito-opetus

Telelääketiede- ja telehoito-opetus

Toteutettu 1998 Tavoitteet: Telelääketieteen ja etähoidon koulutus SeAmk:n opiskelijoille. Sisältö: 20 ov:n opintokokonaisuus kattaen telematiikan perusteet ja jatko-opinnot. Toteuttamisalue: Seinäjoen...

PK-koulutusprojekti

PK-koulutusprojekti

Toteutusaika: 01.09.1998 – 31.12.1999 Tavoitteet: Sairaalateknologian koulutus PK-yrityksille. Sisältö: Tavoitteena on kouluttaa alueellisia PK-yrityksiä tuottamaan sairaalatarvikkeita ja palveluita. Koulutuksessa mukana...

Etä-EKG

Etä-EKG

Toteutettu 1998 Tavoitteet: EKG-käyrien siirto ambulansseista keskussairaalaan. Sisältö: Diagnostisen EKG-käyrän siirto sähköisesti keskussairaalan ensiapuosastolle. Toteuttamisalue: Lappajärvi, Evijärvi ja Seinäjoki.

Health On the Net

Health On the Net

Toteutettu 1998 Tavoitteet: Edistää tietoverkkojen ja tietopalveluiden hyödyntämistä terveydenhuollossa ja lääketieteessä. Sisältö: Tukea tasokkaiden ja puolueettomien lääketieteen tietopalveluiden tuotantoa. Koordinoi...

Etelä-Pohjanmaan alueen sos. ja terveysalan tietokantojen yhdistäminen

Etelä-Pohjanmaan alueen sos. ja terveysalan tietokantojen yhdistäminen

Toteutettu 1998 – 2000 Tavoitteet: Kartoittaa Etelä-Pohjanmaan alueen sos.- ja terveysalan tietokantojen yhteyskäyttömahdollisuus. Sisältö: Luoda edellytykset alueen sos.- ja terveysalan...

Sähköinen kuvalähete dermatologiassa

Sähköinen kuvalähete dermatologiassa

Toteutettu.1998 Tavoitteet: Luoda dermatologiaan sähköinen lähete, johon liitettävissä kuvainformaatiota. Sisältö: Sähköinen kuvalähete, joka internet-yhteyksien välityksellä siirrettävissä keskussairaalan ja terveyskeskusten välillä....

Etäopetus videoneuvottelun välityksellä

Etäopetus videoneuvottelun välityksellä

Toteutettu 1997 Tavoitteet: Opetuksen välittäminen videoneuvottelulaitteiston avulla. Sisältö: Terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu opetus, jota välitetään videoneuvottelulaitteiston avulla. Erikoisalojen konsultaatiot....

Neurofysiologinen EEG-datansiirto

Neurofysiologinen EEG-datansiirto

Toteutettu 1997 Tavoitteet: Polygrafia sekä EEG-datan siirto ja tallennus. Sisältö: Reaaliaikainen EEG-datan siirto sairaalan sisällä. Polygrafia ja EEG-datan siirto sairaaloiden...

Radiologisten kuvien siirto

Radiologisten kuvien siirto

Toteutettu 1996 – 1997 Tavoitteet: Magneettikuvien sekä CT-kuvien siirto tietoverkossa. Sisältö: Kuvansiirtomenetelmien käyttöönotto Seinäjoen keskussairaalassa. Mahdollistetaan kuvien siirto sairaaloiden välillä,...