BaltCityPrevention

Aikataulu

1.10.2017 – 30.9.2020

Hankkeen kuvaus

Elämäntapaan liittyvät tarttumattomat taudit ovat yksi Itämeren alueen suurimmista yhteiskunnallisista haasteista. Tautien ennaltaehkäisy ja terveellisten elämäntapojen edistäminen ovat tehokkain ja edullisin tapa tarttua näihin haasteisiin.

BaltCityPrevention- hankkeessa kehitetään ja testataan mallia, joka auttaa julkisen terveydenhuollon toimijoita tauteja ennaltaehkäisevän työn suunnittelemisessa. Projektin tavoitteena on tehostaa terveysteknologian ratkaisujen käyttöä ennaltaehkäisevän työn suunnittelussa ja toimenpiteissä sekä edistää julkisen terveydenhuollon toimijoiden ja pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyötä uusien ratkaisujen ja sovellusten kehittämistyössä. BaltCityPrevention hankkeessa on 15 partneria kuudesta Itämeren alueen maasta.

Lisätietoa hankkeesta Itämeren alueen ohjelman sivuilla (englanniksi): http://projects.interreg-baltic.eu/projects/baltcityprevention-100.html

Hankkeen viralliset sivut

http://baltcityprevention.eu