Connected for Health

Aikataulu: 5.6.2015–4.6.2016

Connected for Health on Euroopan komission rahoittama kansainvälinen terveysteknologiahanke, johon osallistuu 13 partneria neljästä EU-maasta (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Tsekki). Hanketta johtaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen muut suomalaiset partnerit ovat EPTEK ry, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Alavuden kaupunki ja Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä. EPTEK ry vastaa hankkeen pilottityöryhmän johtamisesta koordinoiden eri maissa toteutettavien pilottien yhteistyötä.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, testata ja arvioida erilaisia eHealth-ratkaisuja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kotona asumisen tukemiseen avoimia kuituverkkoja hyödyntämällä. Partnerit pyrkivät tunnistamaan käyttäjäystävällisiä ja kustannustehokkaita järjestelmiä, jotka tukevat käyttäjiensä tarpeita. Samalla kerätään tietoa siitä, miten kuituverkkoja voidaan hyödyntää harvaan asutuilla alueilla terveyspalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.

Hankkeessa järjestetään neljä pilottia, joista kaksi toteutetaan Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Tanskassa. Suomen piloteista toinen toteutetaan Alavuden ja Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän alueella, toinen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Alavudella toteutettava pilotti keskittyy kotihoidon palveluihin soveltuvien teknologioiden testaamiseen sekä kotihoidon ja perusterveydenhuollon etäyhteyksien pilotointiin. Sairaanhoitopiirin pilotissa keskiössä ovat sähköisten palveluiden ja tiedonvälityksen kehittäminen Hyvis-portaalin kautta. Pilotin kohderyhmänä ovat diabetesta sairastavat kansalaiset. Lisäksi pilotissa testataan etäkonsultaatioyhteyksiä keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon ja kotihoidon yksiköihin.

CfH uutiskirje 1
CfH uutiskirje 2