Eeva-hanke

Aikataulu: 01.09.2004 – 28.02.2006

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneelle.

Eeva-hankkeen kohderyhmä on 30 dementoitunutta ja heidän omaishoitajaansa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Puolentoista vuoden aikana luodaan yksilöllinen turvaverkko dementiasta kärsiville, jolloin potilas voi turvallisesti asua tutussa kyläyhteisössään ja kodissaan. Myös omaishoitajan jaksaminen paranee turvaverkon kattaessa kaikki vuorokauden tunnit.

Hankkeen aikana sovelletaan yritysten kehittämiä teknisiä turvaratkaisuja dementoituneen arkeen. Myös palveluyrityksillä on mahdollisuus olla syntyvän turvaverkon osapalvelujen tuottajina mallin laajentuessa muihinkin asiakasryhmiin.

Yksil&oluml;llinen turvaverkko koostuu turvatekniikan tukemana dementoituneen omaisista ja läheisistä, muista lähiympäristön ihmisistä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista, palveluyrittäjistä ja järjestöjen toimijoista. Kyläyhteisöstä tulee myös luonteva osa turvaverkkoa. Nämä eri tahot yhdistetään tekemään koordinoitua yhteistyötä asiakkaan arjessa.

Hankkeen rahoittajina toimivat:


Hankkeen toteuttajat:

 • Etelä-Pohjanmaan Telelääketieteen Palvelukeskus ry (EPTEK)
 • Seinäjoen keskussairaalan neurologian ja geriatrian poliklinikka
 • Pilottikunnat: Ilmajoki, Seinäjoki, Jurva, Alavus, Lapua ja Alajärvi
 • LifeIT Oyj
 • E-P:n Muistihäiriö- ja Dementiayhdistys ry
 • Ilmajoen Elektroniikka Oy

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 • Alzheimer-keskusliitto ry
 • Finn-Medi tutkimus Oy
 • Järjestötalo
 • PrizzTech Oy
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • ICT-yrityksiä

Eeva-hankkeen materiaalit: