Esiselvitys etsivän nuorisotyön järjestelmäyhteyksistä ja jatkokehityksestä

Aikataulu: 1.1.-31.12.2016

Hankkeessa tehtiin esiselvitys etsivän nuorisotyön järjestelmäyhteyksistä sekä organisaation perustamisesta. Raportissa on selvitetty valtakunnallisen kehittämis- ja palvelukeskuksen perustamismahdollisuuksiä sekä miten etsivän nuorisotyön järjestelmistä ja niiden ylläpidosta saataisiin eheä kokonaisuus. Lisäksi hankkeessa tehtiin rahoitushakemus ja projektisuunniteluma opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen ehkäisevän työn kehittämiseen ja levittämiseen.

Hankkeen loppuraportti

Esiselvitysraportti