Esteetön Jouppilanvuori

Aikataulu: 01.05.2006 – 30.06.2007

Rahoittajat:

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus

Esteetön Jouppilanvuori

Hyvää oloa ja turvallista esteetöntä liikkumista luonnossa sekä harrastusten parissa toimimista lapsille, ikäihmisille, liikuntarajoitteisille jne.

Hankkeen tavoite:

Hankkeen tavoitteissa voidaan rajata kaksi pääkohtaa:

1. OMATOIMISUUTEEN OHJAAVA TAI TARVITTAESSA OHJATTU TURVALLINEN LIIKKUMINEN JA HARRASTAMINEN

  • luodaan esteetön liikkumis- ja harrastusympäristö Jouppilanvuoren alueelle, huomioiden luonnon ja Kyrkösjärven hyväksikäyttö
  • luodaan liikkumisen “turvakeskus”, langallisia ja langattomia teknisiä palveluja turvalliseen liikkumiseen
  • ulkoliikunnan turvallisuuden huomioiminen; esim. ikäihmisiä palvellaan turvallisella ulkoliikunnalla huomioimalla avunsaantimahdollisuudet ja kaatumistapaturmien ehkäisy
  • ideoidaan palvelupaketteja ikäihmisten, liikuntarajoitteisten ja eri ikäkausien turvalliseen liikkumiseen ja harrastamiseen

2. RAJOITTEISTA HUOLIMATTA ESTEETÖN HYVÄ OLO

  • asiakkaan rajoitteista huolimatta rakennetaan Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alueesta elämyksellinen paikka esim. liikuntarjoitteinen ikäihminen tai pyörätuolissa istuva asiakas voi kalastaa, liikkua luonnossa jne.
  • Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alueen luontoliikunnan ym. hyväksikäyttö esteettömyys huomioiden

Jouppilanvuoren esteetön elämysliikuntareitti

 

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry