Esteetön Peliympäristö, EPELI-hanke

Esteetön peliympäristö:
EPELI suunnitteluhanke
IPELI investointi/rakennushanke

Aikataulu: 01.05.2008 – 31.12.2009

Tausta ja tarve:

Liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille on kiistämätön. Yleisliikunta ja liikuntapelit antavat virkistystä ja elämänlaatua kaikille meille fyysisesti ja psyykkisesti. Liikunta on terveyttä edistävää toimintaa parhaimmillaan. Esteettömät toimintaympäristöt antavat myös erityisryhmille mahdollisuuden elämänlaadun ja -hallinnan parantamiseen liikunnan avulla.

Esteetön Jouppilanvuori -hankkeessa luotiin laajan yhteistyön siivittämänä liikuntaympäristö/kulkureitti kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven maastoon. Esteettömän Jouppilanvuoren alue on otettu ahkeraan käyttöön yksittäisten kansalaisten ulkoilupaikkana sekä yhdistyksen ja yritysten terveyttä edistävänä toimintaympäristönä. Jatkokehittämistarpeena nousi esiin Kyrkösjärven koko ranta-alueen hyödyntäminen liikunta-alueena. Esteettömän peliympäristön luominen rannan tuntumaan on osa kokonaissuunnitelmaa.

Tavoitteet ja kohderyhmät:

Tässä hankkeessa suunnitellaan, hankitaan ja rakennetaan erilaisia ns. rauhallisen aktiviteetin pelejä sekä kiinteitä puistokuntolaitteita ja – rakennelmia Kyrkösjärven ranta-alueelle. Peleissä painottuvat etupäässä muistin, tasapaino- ja tuntoaistin käyttö, ei niinkään fyysinen kestävyys. Lisäksi pelit lisäävät erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalista kanssakäymistä. Alueen pelejä voivat olla mm. puistoshakki, boccia, muistelurata, tasapainotehtäviä, heittoseinä ym.

Rannalle sijaitsevaan huoltorakennukseen remontoidaan inva-wc ja pelivälinevarasto. Varastoon sijoitetaan langaton valvonta- ja vuokrausjärjestelmä.

Kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset lapsista vanhuksiin. Pelipaikan hyödyntäjiä tulevat olemaan yksittäiset kansalaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja erilaiset kunnalliset ja yksityiset kuntoutus- ja hoitoyksiköt ympäri Etelä-Pohjanmaata ja laajemminkin. Pelipaikkaa suunniteltaessa ja rakennettaessa erityishuomiota kiinnitetään liikuntarajoitteisiin, kognitiivisesti ja psyykkisesti vajaakuntoisiin henkilöihin, vanhuksiin ja dementiapotilaisiin. Pelipaikka tulee olemaan virikkeellinen, turvallinen ja esteettinen toimintaympäristö myös perheiden käyttöön.

Seinäjoen seutukunnan alueella toimivat yksityiset palveluyritykset ovat mukana hankesuunnittelussa ja toteutuksessa. Laajan yhteistyöverkoston myötä hankkeessa mukava olevilla tahoilla herää kiinnostus käyttää alueen palveluja myös tulevaisuudessa hankkeen päätyttyäkin.

Toteutus:

Esteetön Jouppilanvuori -hankkeessa rakennettiin osa Kyrkösjärven rannalle pelipohjasta. Tässä hankkeessa toteutetaan varsinainen pelien suunnittelu/valinta, tilaaminen ja asentaminen sekä tarkka pelien ohjeistus. Varastorakennuksen langatonta vuokraussysteemiä testataan ja kehitetään. Pelien valinnan ja hankinnan jälkeen myös pelejä testataan erilaisilla käyttäjäryhmillä. Lisäksi koko pelialueen käytettävyyttä seurataan ja arvioidaan. Rakentamisessa ja laitevalinnoissa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen. Raportoinnissa huomioidaan erityisesti hankkeen vaikuttavuus tulevaisuudessa ja jatkosuunnitelmat pysyvyyden varmistamiseksi.

Hanke toteutetaan 1.5.2008-31.12.2009.

Yhteistyökumppanit mm.

 • TE-keskus
 • Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry
 • Seinäjoen kaupungin tilapalvelut, puistotoimi ja liikuntatoimi
 • Seinäjoen keskussairaalan psykiatriset osastot, fysiatrinen kuntoutus, terveyden edistämisyksikkö
 • Järjestötalo/Yhteisöjen Yhdistys ry
 • Allergia- ja Astmaliitto ry
 • Hengitysliitto Heli ry / Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistys ry
 • Etelä-Pohjanmaan Parkinsonyhdistys ry
 • Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
 • Etelä-Pohjanmaan Maanpuolustuspiiri ry
 • Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
 • Eskoon palvelukeskus
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
 • Joupiskan Liikuntakeskus Oy
 • Seinäjoen Urheilukeskus Oy
 • Seinäjoen Energia Oy
 • Lakeuden Lähivakuutus
 • E.S. Lahtinen Oy
 • Kaks kättä – paja
 • Pohjois-Suomen Sähkö Oy
 • Lukkoexpert Security Oy
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
 • Koulutuskeskus Sedu
 • Ohjelmapalvelu Huippuelämys
 • Pfizer Oy

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry