Etäopetus videoneuvottelun välityksellä

Toteutettu 1997

Tavoitteet:
Opetuksen välittäminen videoneuvottelulaitteiston avulla.

Sisältö:
Terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu opetus, jota välitetään videoneuvottelulaitteiston avulla. Erikoisalojen konsultaatiot.

Toteuttamisalue:
Seinäjoen keskussairaala, Seamk, Tampereen Yliopisto, TAYS, HYKS ja OYS.