Etelä-Pohjanmaan terveys- ja sosiaalialan aluekoordinointihanke (Juuria)

Toteutusaika: 01.01.2003 – 31.3.2004

Tavoitteet:
Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomuutta tukevien toimintamallien ja teknologiaratkaisujen juurruttaminen.

Sisältö:
Hanke on osa kansallista Juuria-hanketta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Stakesin koordinoima kolmivuotinen kehittämishanke.

Toteuttamisalue:
Etelä-Pohjanmaa