ICTforHealth

Aikataulu: 01.01.2010 – 31.12.2012

Tausta:   

ICTforHealth oli EU:n Interreg IVB-ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke, johon osallistui 19 partneria kahdeksasta Itämeren alueen maasta. Hankkeessa pyrittiin vahvistamaan ikääntyvän väestön kykyä hyödyntää terveysteknologiaa kroonisten sairauksien itsehoidossa ja monitoroinnissa. Hankkeen suomalaisina partnereina toimivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. EPTEK hoiti hankkeen koordinointia sairaanhoitopiirin osalta.

Tavoitteet:

ICTforHealth-hankkeen päätavoite oli lisätä eHealth-sovellusten hyväksyntää terveydenhuollon ammattilaisten sekä kroonisesti sairaan väestön keskuudessa. Pyrkimyksenä oli myös opastaa kroonisesti sairaita ihmisiä ottamaan enemmän vastuuta omasta terveydestään ja elämänlaadustaan eHealth-teknologian avulla. Muina tavoitteina olivat:

  • Laatia strategioita, joilla parannetaan kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten taitoja hyödyntää eHealth-teknologiaa.
  • Auttaa sydänsairauksia sairastavia elinikäiseen oppimiseen ja itseseurantaan.
  • Kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia ja pitkäaikaissairaita kansalaisia käyttämään eHealth-terveysteknologiaa.
  • Auttaa ulkomailla liikkuvia, pitkäaikaissairaita kansalaisia kirjaamaan omia terveystietojaan henkilökohtaiseen, monikieliseen potilastietorekisteriin.

Lisätietoja ICTforHealth-hankkeesta voi lukea hankkeen kotisivuilta: http://www.ictforhealth.net/ 

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry