Kotihoitorobotin kehittäminen

Aikataulu: 01.03.2011 – 30.06.2012

TTY-säätiö toteutti hankkeen ja TEKES rahoitti hankkeen.

EPTEK ry osallistui hankkeeseen konsultoivana tahona. Konsultointi koski kotihoitolaitteiden käyttöä ja asennusta, erityisesti NAO robottiin soveltuvin osin. EPTEK ry toimi myös yhteistyötahona hankkeeseen osallistuvien hoitopalvelulaitosten ja muun tutkimusryhmän välillä.