MAMBA

Aikataulu

1.10.2017 – 30.9.2020

Hankkeen kuvaus

Väestörakenteen muutokset sekä rajoitettu julkinen rahoitus vaarantavat Itämeren alueen maaseutualueiden palveluiden, tavaroiden ja sosiaalisen elämän saatavuutta, edistäen näin urbanisaatiota.

MAMBA-hanke pyrkii käsittelemään näitä asioista molemmista suunnista, ihmisten liikkuminen palvelujen suuntaan ja palvelujen liikkuminen ihmisten suuntaan, uudenlaisella näkökulmalla parantamalla liikkuvuusrakenteiden integraatiota. Tätä varten hankkeessa luodaan alueellisia ja paikallisia Liikkuvuuskeskuksia (Mobility Centres) Itämeren alueen yhdeksälle eri alueelle, joihin kaikkiin on vaikuttanut väestörakenteen muutos, karuus ja muut sosioekonomiset haasteet.

Lisätietoa hankkeen kotisivuilla (englanniksi): https://mambaproject.eu/

Itämeren alueen ohjelman sivuilla (englanniksi): http://projects.interreg-baltic.eu/projects/mamba-118.html