Markkinointi- ja vientikoulutus (Verkottuvat Terveysyrittäjät)

Toteutusaika: 22.11.1999 – 30.06.2001

Tavoitteet:

Terveysyrittäjien yhteistyön käynnistäminen. Jatkotavoitteena markkinointi- ja kehitysyhtiöiden perustaminen.

Sisältö:

PK-koulutusprojektissa kehitettyjen terveysteknologiatuotteiden markkinointi ja vientikanavien luonti ja lisäkoulutus.

Toteuttamisalue:

Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritykset.