Neurofysiologinen EEG-datansiirto

Toteutettu 1997

Tavoitteet:
Polygrafia sekä EEG-datan siirto ja tallennus.

Sisältö:
Reaaliaikainen EEG-datan siirto sairaalan sisällä. Polygrafia ja EEG-datan siirto sairaaloiden välillä.

Toteuttamisalue:
Seinäjoen keskussairaala (KNF-osasto, neuroteho ja neurologia) – Vaasan keskussairaala, TAYS.