Nordic Telemedicine Center

 

Aikataulu

1.9.2015 – 31.8.2018

Hankkeen kuvaus

Nordic Telemedicine Center (NTC) on EU:n Botnia Atlantica -ohjelman alainen innovaatiohanke. Kolmivuotista hanketta toteuttavat yhteistyössä Suomessa EPTEK ry ja Vaasan yliopisto sekä Ruotsissa Västerbotten läns landsting (hankkeen vetäjä) ja Uumajan yliopisto.

Hankkeen aikana perustetaan yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden kesken pohjoismainen telelääketieteen osaamiskeskus. Osaamiskeskuksen toimipisteet avataan hankkeen aikana Seinäjoelle ja Uumajaan. Näiden lisäksi hankkeessa rakennetaan osaamiskeskukselle virtuaalinen toimintaympäristö.

Perustettava keskus tulee tarjoamaan terveysteknologiaosaamista ja -palveluita alueiden kansalaisille, yrityksille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Virtuaalisen sillan kautta pyritään lisäämään yritysten ja terveydenhuoltosektorin välistä yhteistyötä terveysteknologiapalvelujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Hankkeen aikana keskuksessa tullaan testaamaan erilaisia terveysteknologiapalveluja ja -sovelluksia.

Lisäksi hankkeessa kartoitetaan tarpeita terveysteknologiaan liittyvän koulutuksen osalta. Tavoitteena on tämän pohjalta räätälöidä eri kohderyhmille soveltuvia koulutuksia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös suunnitella perustettavalle keskukselle kestävä rahoitusmalli, jonka avulla keskuksen toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan unionin Botnia Atlantica -ohjelma. Suomessa rahoitukseen osallistuu Pohjanmaan liitto ja Ruotsissa Region Västerbotten.

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry