ProVaHealth

Aikataulu

1.9.2017 – 29.2.2020

Hankkeen kuvaus

ProVaHealth hankkeessa on tarkoitus luoda parempaa yhteisyötä Itämeren alueen sisällä olevien living lab:ien kesken. Tarkoituksena on helpottaa terveysalan Pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden esille pääsyä living labeihin ja sitä kautta helpottaa yrityksiä saamaan palveluitaan ja tuotteitaan terveysalan markkinoiden tietoisuuteen ja käyttöön.
Tämä johtaa Itämeren alueen terveyden edistämiseen, uusien terveysalan yritysten syntymiseen ja terveysalan Pk-yritysten kasvuun globaalisti, samalla parantaen ihmisten terveyttä, hyvinvointia sekä elämänlaatua.

ProVaHealth pitää sisällään 14 terveysalan Living Labia kaikista Itämeren alueen valtiosta, samalla tehden yhteistyötä myös ScanBaltin ja European Network of Living Labien kanssa.

Lisätietoa hankkeesta Itämeren alueen ohjelman sivuilla (englanniksi): http://projects.interreg-baltic.eu/projects/provahealth-105.html