ProViisikko

Aikataulu: 01.05.2004 – 31.12.2006

ProViisikko on viiden sairaanhoitopiirin Tekes hanke. Hankkeessa mukana ovat: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ja Vaasan sairaanhoitopiiri.

Proviisikko -hanke Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen.
Yhtenä osakokonaisuutena toimii prosessien hallinnan kehitysprojekti: – Tässä osakokonaisuudessa halutaan tähdätä hoitoprosessien hallittavuuden parantamiseen. Projekteina kehitetään uusia toimintamalleja ja prosessien kulkua Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eri erikoisaloilla sekä jatkuvatoimista aikaperusteista analyysin mahdollistavaa mittausjärjestelmää.
Toisessa osakokonaisuudessa keskitytään hoitoketjujen parempaan hallittavuuteen – Tähän osakokonaisuuteen kuuluu SIP-puhelinliikenteen suunnittelu ja käynnistäminen. SIP-liikenteeseen liittyvät puhelinliikenteen lisäksi myös kuvansiirto ja muu datan siirto sairaalan sisällä, sairaaloiden välillä ja muiden tarpeellisten pisteiden välillä. – Tiedonsiirto palveluketjussa, eri tekniikoiden rajapinnat ja mahdollisuudet – Erilaiset kotipäätelaitteet ja niiden ominaisuudet, jotka antavat mittaustuloksia sekä datasiirto

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry