Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin

Aikataulu

1.8.2017-31.12.2019

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Hankkeen kuvaus

SOTE-rakennemuutos, maakunnan väestön ikääntyminen, pk- ja mikroyritysten henkilökunnan ikääntyminen sekä työvoiman vähentyminen aiheuttavat haasteita ja sopeutumisvaatimuksia hyvinvointi- ja hoivapalveluita tuottaville pk-yrityksille. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamistarpeet moninaistuvat. Tämän hankkeen tavoitteena on vastata rakennemuutoksen haasteisiin kehittämällä pk-yrityksille heidän tarpeistaan lähtevää valmennusta, esimerkiksi Sote-uudistuksen myötä lisääntyvään palveluohjaukseen ja etäpalveluihin sekä luomalla monialainen yhteistyö- ja osaamisverkosto.

Tämän hankkeen toimenpiteillä lisätään Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta. Kohderyhmä muodostuu vanhuksille ja mielenterveysongelmista kärsiville palveluja tuottavien pk- ja mikroyritysten lisäksi lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita tarjoavista pk- ja mikroyrityksistä.

Lisätietoa

Hankkeen toteuttajat