Telelääketiede- ja telehoito-opetus

Toteutettu 1998

Tavoitteet:
Telelääketieteen ja etähoidon koulutus SeAmk:n opiskelijoille.

Sisältö:
20 ov:n opintokokonaisuus kattaen telematiikan perusteet ja jatko-opinnot.

Toteuttamisalue:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Terveysalan yksikkö.