Terveystietori

Toteutettu 1999

Tavoitteet:
Terveysalan palvelujen ja tietojen tuottaminen verkkoon.

Sisältö:
Alueellisten terveyspalvelujen ja järjestöjen tuottamien tietojen siirtäminen saatavaksi internet-palvelimelta.

Toteuttamisalue:
SeAmk, Terveysalan yksikkö, Järjestötalo