Välittämisen koodi

Aikataulu: 1.1.2014-28.02.2017

Alkuvuodesta 2014 käynnistyneen Välittämisen koodi -projektin tavoitteena on lapsen ja nuoren elämänhallinnan tukeminen varhaisin tukitoimin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoimassa projektissa kehitetään toimintamalli ja sitä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä, joiden avulla lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Projektin hallinnointi hoidetaan EPTEK ry:stä käsin.

Kun viranomaisilla ja kolmannen sektorin toimijoilla on herännyt huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, he voivat kertoa kehitteillä olevan toimintamallin mukaisesti havainnostaan tiedonvälitysjärjestelmään. Lapsi tai nuori voi myös itse ilmaista huolensa tilanteessa, jolloin esimerkiksi puhuminen on vaikeaa tai kuuntelijaa ei ole.

Tiedonvälitysjärjestelmän avulla koodin muodostava viranomainen voi nähdä, ovatko muut tahot ilmaisseet huolensa samasta lapsesta tai nuoresta. Kun lapsen tai nuoren elämäntilanteesta on huolestuttu ja muodostettu koodeja, avunantoprosesseja viedään välittömästi eteenpäin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kokonaisuus kehitetään ja otetaan käyttöön kaksivuotisen projektin aikana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella. Kehitystyö aloitetaan Seinäjoen kaupungin kanssa. Projektin rahoittajia ovat Tekes ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Yhteistyökumppaneita projektissa ovat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI), Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK), Seinäjoen kaupunki, UPC Konsultointi Oy (UpCode), Pohjanmaan poliisilaitos, Puolustusvoimat ja kolmannen sektorin toimijat.

Välittämisen koodi mediassa:

Yle (5.9.2013)
Ilkka (22.3.2014)
Yle (3.4.2014)

Lisätietoja antaa

Anne Ojajärvi
0503823336
Projektipäällikkö
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri