eHealth for Regions

eHealth for Regions -verkosto edistää kansainvälistä terveys yhteistyötä Itämeren alueella. eHealth on keskeinen välittäjä kansainvälisten kumppanien välisessä yhteistyössä ja tärkeä kulmakivi euroopan terveys strategiassa Itämeren alueella.

eHealth for Regions -verkosto tuo telelääketieteen asiantuntijoita useista terveys- ja IT-aloilta yhteen, jotta voidaan luoda uusia tapoja rajat ylittävässä terveydenhuollossa Itämeren alueella.

Verkosto haluaa:

  • lisätä tietoisuutta ja hyväksyntää eHealthista kansalaisten, lääketieteen ammattilaisten ja muiden sidosryhmien alueilla.
  • vertailla ja tarkastella eHealthin suorituskykyä alueilla kansallisten rajojen yli.
  • yhdistää täydentävää osaamista ja tietämystä saadakseen laadukkaampia terveyspalveluja kansalaisille.
  • yhdessä käyttää lääketieteen, teknologian ja koulutuksen voimavaroja ja valmiuksia parantaakseen kustannustehokkuutta alueilla.
  • parantaa terveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • edistämään vastavuoroista pääsyä alueellisille terveydenhuollon markkinoilla.

Tulevaisuudessa eHealth for Regions -verkosto kehittää uusia hankkeita täytäntöön Euroopan eHealth -strategiaan Itämeren alueella.

Verkosto on jo määritetty asiantuntijaryhmäksi Pohjoisen alueen kansanterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin osalta.

EPTEK on kuulunut eHealth for Regions -verkostoon vuodesta 2007 lähtien.

Lisätietoja sivustolla: eHealthforRegions