Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutusaika: 01.01.2002 – 31.12.2003

Tavoitteet:

Opastetaan uusia videoneuvottelun asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuoltoon, luodaan osaajaverkosto videoneuvotteluosaajista sekä yhtenäiset toimintatavat ja -kulttuuri, eri toimijoiden yhteistyön ja tasa-arvon lisääminen sekä luodaan uudenlaisia ratkaisuja aika- ja etäisyysongelmiin videoneuvottelun avulla.

Sisältö:

Jakaantuu kolmeen vaiheeseen; suunnittelu- ja kartoitusvaihe (4 kk), demonstraatiovaihe (8 kk) ja täytäntöönpanovaihe (12 kk).

Toteuttamisalue:

Härmänmaan seutukunta ja pohjoiset Seinänaapurit.