Julkaisut

Salminen-Tuomaala, M. Jaskari, P., Perälä, S., Rouvala C. Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Clinical Nursing Studies Vol. 5, No.4, PP. 73-80, Pub.Date: July 7, 2017. DOI: 10.5430/cns.v5n4p73

Koivuluoma M, Perälä S, Pekkanen T, Sorvettula, J, Leppäkoski, T & Paavilainen, E. 2016. The ”code of caring” operational model supports children and young people. Injury prevention. Safety 2016 world conference 18 -21 September 2016. Tampere, Finland. BMJ, A324. injuryprevention.bmj.com; www.savirweb.org.

Leppäkoski, T, Paavilainen, E, Perälä S, Koivuluoma M, Sorvettula, J & Pekkanen T. 2016. Multi-professional collaboration in the service of children and young people. Injury prevention. Safety 2016 world conference 18 -21 September 2016. Tampere, Finland. BMJ, A330. injuryprevention.bmj.com; www.savirweb.org.

Leppäkoski T & Paavilainen E. 2014. Mitä tilastot, rekisterit ja kyselyt kertovat lasten ja nuorten syrjäytymisestä? Teoksessa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä-Pohjanmaan liitto, 69 -82.

Perälä, S., Kamula M. Connecting healthcare professionals. International innovation issue 123, 2014, pp. 80-82.

Perälä, S., Mäkelä K., Salmenaho, A., Latvala, R. Technoloygy for elderly with memory impairment and wandering risk. E-Health Telecommunication systems and Network Volume 2, Number 1 (2013), PP. 13-22, Pub. Date: March 29, 2013. DOI: 10.4236/etsn.2013.21003

Munir, M. W., Perälä, S., Mäkelä K. Utilization and Impacts of GPS Tracking in Healthcare: A Research Study for Elderly Care. International Journal of Computer Applications in Technology 05/2012; 45(11):975-8887

I. Bäck, A. Kaataja, N. Lehtonen, K. Mäkelä, K. Salo, T. Tupiini. Neuvokas II – Kansalaisen hoitoviestipalvelun jatkokehitys -hankkeen loppuraportti. Sähköinen Julkaisu, 2012.

I. Bäck, J. Kallio, S. Perälä, K. Mäkelä, Remote monitoring of nursing home residents using a humanoid robot, Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 18, No. 6, pp. 357—361, 2012.

Kallio, J., Bäck, I., Salmenaho, A., Perälä, S., Mäkelä, K. A-Robot-Assisted Exercise Program for the Rehabilitation of Older Adults. The 17th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 2012. Ms Viking Mariella Helsinki- Tukholma-Helsinki.

Perälä, S., Viitanen, M., Kamula, M., Mäkelä, K. Multidimensional group for homecare support. The 17th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 2012. Ms Viking Mariella Helsinki- Tukholma-Helsinki.

Ignatius, E. Perälä, S. Mäkelä, K. (2010). Use of videoconferencing for consultation in dental prosthetics and oral rehabilitation.. Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 16 Number 8, 2010 pp. 467-470

Munir, Muhammad Wasim., Mäkelä, Kari., Perälä, Sami. 2010 Assessment of GPS Tracking Devices for Elderly Care. 4th International hyvite symposium on wellbeing technology, Tampere, 2010.

Perälä, S., Ämmälä, M., Latvala, R., Mäkelä, K. Location based technology for memory impaired elderly. Gerontechnology 2010; 9(2):242; doi:10.4017/gt.2010.09.02.274.00
Keywords: health technology, elderly care, dementia, Alzheimer´s disease

Riikonen M., Mäkelä K., Perälä S. Safety and monitoring technologies for the homes of people with dementia. Gerontechnology 2010; 9(1):32 45; doi:10.4017/gt.2010.09.01.003.00
Keywords: dementia, safety technology, safety net, home care technology

Perälä, S., Ämmälä, M., Latvala, R., Mäkelä, K. Kulunvalvontateknologia muistisairaan apuna. 7 Gerontologian päivien konferenssiabstrakti, Kuopio 2010, pp. 115.

Perälä, S. Ignatius, E. Mäkelä, K. 2009. Development of an interactive system for social care, heath care and e-learning. International New Types of Worker in Heath and Social Care Conference abstract, London, 2009, pp 14.

Kangastupa T., Hedberg M., Mäkelä K. 2008. A new tool selecting appropriate home care devices. Gerotechnology, vol 7 / no 2, 136.

Hedberg, Merja ja Salo, Hannu: Kulunvalvonta kotona asuvan dementoituvan apuna. Sairaala 5-6/2006: 52-54

Hedberg, Merja, Salo, Hannu: Vieras laite ei saa ahdistaa. Dialogi 6/2006: 32-33

Hedberg M, Salo H, Mäkelä K, Perälä S: Safety and monitoring technologies for the homes of people with Alzheimer`s disease. 6th International Conferense on Successes and Failures in Telehealth. Conference Proceedings Delegates´ Edition, 2006.

Hedberg M, Salo H, Mäkelä K: Technology as a part of a demented person´s safety net at home. 18th Nordic congress of Gerontology. Innovation for an Ageing Society. Abctracts Nordisk Gerontologisk Forening, 2006.

Ignatius, E. Mäkelä, K., Happonen, R-P., Perälä, S. 2006. Teledentistry in dental specialist education in Finland. Poster script 6th International Conference on Successes and Failures in Telehealth, Brisbane, Australia, 2006

Ignatius, E. Mäkelä, K., Happonen, R-P., Perälä, S. (2006a). Teledentistry in dental specialist education in Finland. Poster script SFT-6 Australia

Ignatius, E. Mäkelä, K., Happonen, R-P., Perälä, S. (2006b). Teledentistry in dental specialist education in Finland. Journal of telemedicine and telecare, 6th International Conference on Successes and Failures in Telehealth. Vol. 12 Suppl. 3, 2006 pp. 46-49

Paavola T, Mäkelä K, Pyykkö V & Perälä S. (2006a) National Finnish eHealth development project ‘ProViisikko’. Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 12, Suppl. 3, 2006, pp. 67-69.

Paavola T, Mäkelä K, Pyykkö V & Perälä S. (2006b) National Finnish eHealth development project ‘ProViisikko’. 6th International Conference on Successes and Failures in Telehealth, Brisbane, Australia, 2006, pp. 106-109.

Perälä S, Salo H & Nyrhilä J. (2006) Kuvansiirtoa onnettomuuspaikalta päivystyspoliklinikalle. Sairaala nro 8/2006, s. 40–42.

Hedberg, Merja: Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille – teknologia tukena. Sairaala 4/2005: 36-37.

Hedberg, Merja: Ikääntyneiden turvallisuus ja teknologia. Kokousselostus. Gerontologia 2/2005: 82-85.

Hedberg, Merja: Turvallisuus tärkeää dementoituneelle ja omaiselle. Lähellä 1/2005: 27

Huhtamäki-Kuoppala M, Hedberg M: Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille eli Eeva-hanke. Sairaanhoitajapäivät 2005, luentotiivistelmät. toim. Liisa Montin. Suomen sairaanhoitoliitto ry, 2005.

Hedberg, Merja: Yksilöllinen turvaverkko antaa turvaa. Dementiauutiset 3/2004: 14-15.

Hedberg, Merja: Safety technology as a part of a demented persons and of his family caregivers safety net at home. Seminaarijulkaisussa: Medical technology Seminar III. Future business and research. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisusarja C. 2004: 31.

Ignatius, E., Mäkelä, K., Happonen. R-P., Perälä, S. 2004. Videoneuvottelu erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa. Suomen hammaslääkärilehti 17/2004. s. 958-962.

Perälä, S., Ignatius, E., Mäkelä, K. Videoconferencing in medical education at Seinäjoki Central Hospital from year 1999 to 2003 – a retrospective study. Conference abstract. Medical Technology Seminar, Seinäjoki 2004.

Perälä, S., Ignatius, E., Rekiaro, M., Mäkelä, K. 2004. Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Abstrakti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät.

Ignatius, E., Mäkelä, K., Perälä, S. 2003. Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla. Suomen hammaslääkärilehti 16/2003. s. 864-868.

Granlund, H., Kumpula, P., Perälä, S. & Tuomiranta, M. 2001. Videoetäopetus ihotautilääkärien täydennyskoulutuksessa. Suomen lääkärilehti 45/2001. s. 4645-4648.

Mäkelä, K., Perälä, S., Heikkinen, S. 2000. Videoconferencing and clinical uses: state of the Tecnology. Abstract. Publications A: Researches 1/2000, 90-91. The first International nursing conference, 23-25 May 2000, Seinäjoki, Finland.