EPTEK-Uutiskirje 1/2018

BaltCityPrevention BaltCityPrevention – hanke on saanut visuaalisen ilmeensä. Hankkeen toinen projektitapaaminen järjestetään 27.-28.3. Seinäjoella. Tapaamisen yhteydessä järjestetään hankkeen ensimmäinen pk-yrityksille...

MAMBA hankkeen tapaaminen järjestettiin Neumünsterissa Saksassa 15 – 16.11.2017

MAMBA hankkeen tapaaminen järjestettiin Neumünsterissa Saksassa 15 – 16.11.2017. Hankkeen tavoitteena on edistää harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta lisäämällä kuljetusalan toimijoiden...

Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK ry)

Kansainvälinen marraskuu EPTEKissä

EPTEK osallistuu yhtenä hankepartnerina MAMBA-, BaltCityPrevention- sekä ProVaHealth -hankkeiden Kick-off tapaamisiin Tanskassa ja Saksassa. Tapaamisissa tutustutaan hankepartnereihin, käydään läpi hankeohjelman...

MAMBA

Aikataulu 1.10.2017 – 30.9.2020 Hankkeen kuvaus Väestörakenteen muutokset sekä rajoitettu julkinen rahoitus vaarantavat Itämeren alueen maaseutualueiden palveluiden, tavaroiden ja sosiaalisen...