Nordic Telemedicine Center

  Aikataulu 1.9.2015 – 31.8.2018 Hankkeen kuvaus Nordic Telemedicine Center (NTC) on EU:n Botnia Atlantica -ohjelman alainen innovaatiohanke. Kolmivuotista hanketta...

Esiselvitys etsivän nuorisotyön järjestelmäyhteyksistä ja jatkokehityksestä

Esiselvitys etsivän nuorisotyön järjestelmäyhteyksistä ja jatkokehityksestä

Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Hankkeessa tehtiin esiselvitys etsivän nuorisotyön järjestelmäyhteyksistä sekä organisaation perustamisesta. Raportissa on selvitetty valtakunnallisen kehittämis- ja palvelukeskuksen perustamismahdollisuuksiä sekä...

Connected for Health

Aikataulu: 5.6.2015–4.6.2016 Connected for Health on Euroopan komission rahoittama kansainvälinen terveysteknologiahanke, johon osallistuu 13 partneria neljästä EU-maasta (Suomi, Ruotsi, Tanska...

Välittämisen koodi

Aikataulu: 1.1.2014-28.02.2017 Alkuvuodesta 2014 käynnistyneen Välittämisen koodi -projektin tavoitteena on lapsen ja nuoren elämänhallinnan tukeminen varhaisin tukitoimin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän...

TUPA – Tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen

TUPA – Tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen

Loppuraportti TUPA-hankkeen loppuraportti Aikataulu 01.05.2012 – 30.06.2014 (hanketta jatkettu ajalle 31.12.2014) Tupa -tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen -hanke on Euroopan...

PrimCareIT

Timetable: 01.01.2012 – 31.03.2014 PrimCareIT: Counteracting brain drain and professional isolation of health professionals in remote primary care through tele-consultation...

Kotihoitorobotin kehittäminen

Kotihoitorobotin kehittäminen

Aikataulu: 01.03.2011 – 30.06.2012 TTY-säätiö toteutti hankkeen ja TEKES rahoitti hankkeen. EPTEK ry osallistui hankkeeseen konsultoivana tahona. Konsultointi koski kotihoitolaitteiden...

ICTforHealth

ICTforHealth

Aikataulu: 01.01.2010 – 31.12.2012 Tausta:    ICTforHealth oli EU:n Interreg IVB-ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke, johon osallistui 19 partneria kahdeksasta Itämeren...

Hyvinvointialan Living Lab -hanke

Hyvinvointialan Living Lab -hanke

Hyvinvointialan Living Lab -hanke Aikataulu: 01.12.2009 – 30.04.2012 Hyvinvointialan Living Lab -hanke oli ylimaakunnallinen hanke, jota toteuttivat Porin Seudun Kehittämiskeskus...

Ageless@Work

Ageless@Work

Aikataulu: 01.05.2009 – 30.04.2012 Ageless at work –  Extending working lives (ESR – European Social Fund 2007 – 2013 England)...

Kulkurin valssi

Kulkurin valssi

Kulkurin valssi – Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä – hanke Kulkurin valssi – hankkeen esite Aikataulu: 1.3.2008 – 31.12.2010...

Hammaslääkärin etäkonsultaatio erikoissairaanhoidossa

Hammaslääkärin etäkonsultaatio erikoissairaanhoidossa

Aikataulu: 01.12.2006 – 31.01.2008 Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Projektin tavoitteena on selvittää millaisia teknisiä ratkaisuja etäkonsultaatio hammaslääketieteessä vaatii...

Kotipesä

Kotipesä

Aikataulu: 01.09.2006 – 31.09.2007 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Länsi-Suomen lääninhallitus Hankkeessa opastetaan kuntien henkilökuntaa, palveluyrityksiä ja teknologiayrityksiä ymmärtämään dementoituvan elämää...

Esteetön Jouppilanvuori

Esteetön Jouppilanvuori

Aikataulu: 01.05.2006 – 30.06.2007 Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Esteetön Jouppilanvuori Hyvää oloa ja turvallista esteetöntä liikkumista luonnossa sekä harrastusten parissa toimimista...

Eeva-hanke

Eeva-hanke

Aikataulu: 01.09.2004 – 28.02.2006 Yksilöllinen turvaverkko dementoituneelle. Eeva-hankkeen kohderyhmä on 30 dementoitunutta ja heidän omaishoitajaansa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. Puolentoista vuoden...

Verka-hanke

Verka-hanke

Aikataulu: 01.05.2004 – 31.12.2005 Avoin alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoyhteisö. Verka-hankkeessa edistetään Etelä-Pohjanmaalla toimivien potilas- ja liikuntajärjestöjen sekä fysioterapiayritysten yhteistyötä...

ProViisikko

ProViisikko

Aikataulu: 01.05.2004 – 31.12.2006 ProViisikko on viiden sairaanhoitopiirin Tekes hanke. Hankkeessa mukana ovat: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kymenlaakson...

Etelä-Pohjanmaan terveys- ja sosiaalialan aluekoordinointihanke (Juuria)

Etelä-Pohjanmaan terveys- ja sosiaalialan aluekoordinointihanke (Juuria)

Toteutusaika: 01.01.2003 – 31.3.2004 Tavoitteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomuutta tukevien toimintamallien ja teknologiaratkaisujen juurruttaminen. Sisältö: Hanke on osa kansallista Juuria-hanketta,...

Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutusaika: 01.01.2002 – 31.12.2003 Tavoitteet: Opastetaan uusia videoneuvottelun asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuoltoon, luodaan osaajaverkosto videoneuvotteluosaajista sekä yhtenäiset toimintatavat ja -kulttuuri,...

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus – koulutusosio

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus – koulutusosio

Toteutusaika: 01.09.2001 – 31.12.2001 Tavoitteet: Koulutetaan palvelukeskuksen tarvitsemat terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotta heillä olisi riittävä tekninen osaaminen palvelukeskuksen toiminnan ylläpitämiseksi. Sisältö:...

Terveysteknologian osaamiskeskuksen käynnistäminen (Medivoima)

Terveysteknologian osaamiskeskuksen käynnistäminen (Medivoima)

Toteutusaika: 01.07.2001 – 31.12.2002 Tavoitteet: Terveysteknologian osaamiskeskusstatuksen hankkimiseen tarvittavien edellytysten luominen, terveysteknologiayrittäjien verkoston ylläpito ja kehittäminen, maakunnallisten ja ylimaakunnallisten yrityshankkeiden...

Terveri – alueellinen etäterveydenhuollon portaali

Terveri – alueellinen etäterveydenhuollon portaali

Toteutusaika: 1.1.2001 – 31.12.2001 Tavoitteet: Yhdistää jo olemassaolevat EP:n terveysalan www-sivut saman katon alle. Sisältö: Palvelukokonaisuus, joka sisältää sekä julkisen...

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus

Langaton terveyspuhelinpalvelukeskus

Toteutusaika: 01.01.2001 – 31.12.2003 Tavoitteet: Palvelukeskuksen perustaminen langattomalle hälytys- ja palvelutoiminnalle sekä henkilökunnan kouluttaminen. Sisältö: Langattomiin tietoverkkoihin perustuvan uuden hälytys-...

Markkinointi- ja vientikoulutus (Verkottuvat Terveysyrittäjät)

Markkinointi- ja vientikoulutus (Verkottuvat Terveysyrittäjät)

Toteutusaika: 22.11.1999 – 30.06.2001 Tavoitteet: Terveysyrittäjien yhteistyön käynnistäminen. Jatkotavoitteena markkinointi- ja kehitysyhtiöiden perustaminen. Sisältö: PK-koulutusprojektissa kehitettyjen terveysteknologiatuotteiden markkinointi ja vientikanavien...

Digitaalisen mammografiankuvan käsittely

Digitaalisen mammografiankuvan käsittely

Toteutettu Syksy 1999 Tavoitteet: Kehittää nopeita menetelmiä röntgenkuvan muodostukseen, siirtoon ja arkistointiin. Sisältö: Digitaalisen mammografiakuvan käsittely ja tallennusmenetelmät. Toteuttamisalue: TTKK,...

Terveystietori

Terveystietori

Toteutettu 1999 Tavoitteet: Terveysalan palvelujen ja tietojen tuottaminen verkkoon. Sisältö: Alueellisten terveyspalvelujen ja järjestöjen tuottamien tietojen siirtäminen saatavaksi internet-palvelimelta. Toteuttamisalue:...

Gammakamerakuvien siirto

Gammakamerakuvien siirto

Toteutettu 1999 Tavoitteet: Isotooppikuvien siirto tietoverkoissa. Sisältö: Mahdollistetaan isotooppikuvien siirto sairaaloiden välillä, sekä Seinäjoen laitteiston etäkäyttö. Toteuttamisalue: Seinäjoen keskussairaala ja...

Intranet videoneuvottelu

Intranet videoneuvottelu

Toteutettu 1999 Tavoitteet: LAN ja WAN pohjaisen videoneuvottelulaitteiston käyttöönotto. Sisältö: ISDN-pohjaisen laitteiston osittainen korvaaminen TCP-pohjaisella laitteistolla. Toteuttamisalue: Seinäjoen keskussairaala, SeAmk,...

Langaton kuvan- ja äänensiirto

Langaton kuvan- ja äänensiirto

Toteutettu 1999 Tavoitteet: Digitaalisen pienoiskameran kehittäminen. Sisältö: Langattoman kuvan ja äänensiirtomenetelmän kehittäminen konsultaatio- ja opetuskäyttöön. Toteuttamisalue: Seinäjoki, kaupallinen laite v....

Telelääketiede- ja telehoito-opetus

Telelääketiede- ja telehoito-opetus

Toteutettu 1998 Tavoitteet: Telelääketieteen ja etähoidon koulutus SeAmk:n opiskelijoille. Sisältö: 20 ov:n opintokokonaisuus kattaen telematiikan perusteet ja jatko-opinnot. Toteuttamisalue: Seinäjoen...

PK-koulutusprojekti

PK-koulutusprojekti

Toteutusaika: 01.09.1998 – 31.12.1999 Tavoitteet: Sairaalateknologian koulutus PK-yrityksille. Sisältö: Tavoitteena on kouluttaa alueellisia PK-yrityksiä tuottamaan sairaalatarvikkeita ja palveluita. Koulutuksessa mukana...

Etä-EKG

Etä-EKG

Toteutettu 1998 Tavoitteet: EKG-käyrien siirto ambulansseista keskussairaalaan. Sisältö: Diagnostisen EKG-käyrän siirto sähköisesti keskussairaalan ensiapuosastolle. Toteuttamisalue: Lappajärvi, Evijärvi ja Seinäjoki.

Health On the Net

Health On the Net

Toteutettu 1998 Tavoitteet: Edistää tietoverkkojen ja tietopalveluiden hyödyntämistä terveydenhuollossa ja lääketieteessä. Sisältö: Tukea tasokkaiden ja puolueettomien lääketieteen tietopalveluiden tuotantoa. Koordinoi...

Etelä-Pohjanmaan alueen sos. ja terveysalan tietokantojen yhdistäminen

Etelä-Pohjanmaan alueen sos. ja terveysalan tietokantojen yhdistäminen

Toteutettu 1998 – 2000 Tavoitteet: Kartoittaa Etelä-Pohjanmaan alueen sos.- ja terveysalan tietokantojen yhteyskäyttömahdollisuus. Sisältö: Luoda edellytykset alueen sos.- ja terveysalan...

Sähköinen kuvalähete dermatologiassa

Sähköinen kuvalähete dermatologiassa

Toteutettu.1998 Tavoitteet: Luoda dermatologiaan sähköinen lähete, johon liitettävissä kuvainformaatiota. Sisältö: Sähköinen kuvalähete, joka internet-yhteyksien välityksellä siirrettävissä keskussairaalan ja terveyskeskusten välillä....

Etäopetus videoneuvottelun välityksellä

Etäopetus videoneuvottelun välityksellä

Toteutettu 1997 Tavoitteet: Opetuksen välittäminen videoneuvottelulaitteiston avulla. Sisältö: Terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu opetus, jota välitetään videoneuvottelulaitteiston avulla. Erikoisalojen konsultaatiot....

Neurofysiologinen EEG-datansiirto

Neurofysiologinen EEG-datansiirto

Toteutettu 1997 Tavoitteet: Polygrafia sekä EEG-datan siirto ja tallennus. Sisältö: Reaaliaikainen EEG-datan siirto sairaalan sisällä. Polygrafia ja EEG-datan siirto sairaaloiden...

Radiologisten kuvien siirto

Radiologisten kuvien siirto

Toteutettu 1996 – 1997 Tavoitteet: Magneettikuvien sekä CT-kuvien siirto tietoverkossa. Sisältö: Kuvansiirtomenetelmien käyttöönotto Seinäjoen keskussairaalassa. Mahdollistetaan kuvien siirto sairaaloiden välillä,...