Diabetespotilaiden etävastaanottojen pilotointi

Connected for Health -hankkeen osana järjestettävä diabetespotilaiden etävastaanottopilotti on käynnistynyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Pilotin aikana Kuusiokuntien alueelta kerätyllä n. 20 diabetespotilaan ryhmällä on mahdollisuus osallistua hoitajavastaanotoille etänä esimerkiksi kotikoneelta käsin sen sijaan, että matkustaisivat Seinäjoen keskussairaalaan vastaanottokäynnille. Pilotissa hyödynnetään Anvian Vidyo-palvelua ja Hyvis-portaalin turvallista viestinvälitystä. Hyviksen kautta välitetään potilaan kirjaamia seurantatuloksia hoitajalle, ja Vidyon kautta keskussairaalan diabeteshoitaja kutsuu asiakkaan videovälitteiselle etävastaanotolle.

Pilotointi jatkuu helmikuuhun 2016. Mikäli uusi toimintatapa todetaan tänä aikana hyväksi, jatkuvat diabeteshoitajan etävastaanotot todennäköisesti myös pilotin päätyttyä osana hoitokäytäntöä.