Etelä-Pohjanmaan ehdotus terveysteknologian testaamisesta kuituverkoissa läpi Euroopan Parlamentissa

Euroopan parlamentti on hyväksynyt 23.10.2013 Anneli Jäätteenmäen ja Riikka Pakarisen ehdotuksen pilottiprojektista terveysteknologian testaamiseksi kuituverkoissa. Ehdotus on tehty yhteistyössä eteläpohjalaisten toimijoiden kanssa, ja EPTEK on osallistunut ehdotuksen suunnittelutyöhön.

Miljoonan euron rahoituksella on tarkoitus testata uusia terveysteknologiasovelluksia avoimissa kuituverkoissa. Tällaisia verkkoja löytyy Etelä-Pohjanmaalta Kuusiokunnista ja Suupohjasta. Etelä-Pohjanmaan liiton johtamalla yhteistyöryhmällä on tavoitteena koota kansainvälinen konsortio nyt hyväksytyn pilottiprojektin hakemiseksi ja toteuttamiseksi.