Kotona asumista tukeva pilotti

Osana Connected for Health -hanketta pilotoidaan kotona asumista tukevia teknologioita yhteistyössä Alavuden kotihoidon ja Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän kanssa. Pilotin ensimmäinen vaihe, jossa testataan etäyhteyksiä kuituverkossa kotihoidon ja terveyskeskuksen välillä, alkoi heinäkuussa 2015.

Pilotissa kotihoidon työntekijät saavat etäkonsultointiapua haavahoitotapauksissa terveyskeskuksen haavahoitajalta. Elo- ja syyskuussa alkavissa pilottivaiheissa testataan etäyhteyksiä kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden välillä osana normaalia hoitotyötä, sekä yöaikaista etämonitorointia mm. kotiuttamispäätösten tukena. Pilotointi jatkuu Alavudella osana Connected for Health -hanketta helmikuuhun 2016 asti.