Pohjoismainen telelääketieteen osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle

Osaamiskeskus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskuksen (EPTEK), Vaasan yliopiston, Västerbottenin maakuntaliiton ja Uumajan yliopiston yhteistyönä.

Pohjoismainen telelääketieteen osaaminen valjastetaan hyötykäyttöön Suomen ja Ruotsin välille avattavassa yhteisessä telelääketieteen keskuksessa. Osana EU:n rahoittamaa Nordic Telemedicine Center -hanketta perustettava keskus tulee tarjoamaan terveysteknologiaosaamista ja -palveluita alueen kansalaisille, yrityksille sekä terveydenhuollon ammattilaisille.

Kolmivuotisen hankkeen toteuttavat Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus EPTEK ry, Vaasan yliopisto, Västerbottenin maakuntaliitto ja Uumajan yliopisto. Hankkeen tarkoituksena on perustaa osaamiskeskus, johon kuuluu yhteinen virtuaalinen toimintaympäristö sekä fyysiset toimipisteet Seinäjoella ja Uumajassa.
”Ajatus osaamiskeskuksesta on kytenyt pitkään, mutta emme ole saaneet innovaatiollemme aiemmin rahoitusta. Tarkoituksena on edistää maiden välistä yhteistyötä ja tietotaidon jakamista Pohjanlahden yli. Virtuaalisen sillan kautta pyritään lisäämään yritysten ja terveydenhuoltosektorin välistä yhteistyötä terveysteknologiapalvelujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä”, toteaa toiminnanjohtaja Sami Perälä EPTEK ry:stä.

Hankkeen aikana perustettavassa osaamiskeskuksessa tullaan pilotoimaan terveysteknologiapalveluja ja -sovelluksia, lisäksi kartoitetaan ja paikataan alan koulutustarpeita sekä tiivistetään eri sektoreiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa myös suunnitellaan perustettavalle telelääketieteen keskukselle kestävä rahoitusmalli. Keskus on tarkoitus avata vuoden 2016 aikana.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan unionin Interreg Botnia–Atlantica -ohjelma.
Hanke käynnistyy syyskuun alussa, ja sen etenemistä voi seurata myöhemmin avattavan telelääketieteen osaamiskeskuksen verkkosivulta.

Lisätietoja:

EPTEK ry
Sami Perälä, toiminnanjohtaja
puh. +358 44 332 2270
sami.perala@eptek.fi

Vaasan yliopisto
Reino Virrankoski, kehittämispäällikkö
puh. +358 29 449 8328
reino.virrankoski@uva.fi