PrimCareIT-hankkeen loppukonferenssin ilmoittautuminen avautunut

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtama ja EPTEK:n hallinnoima PrimCareIT-hanke on kestänyt kohta kaksi vuotta. Hankkeen loppukonferenssi ”Connecting Health Care Professionals via ICT” järjestetään 14.2.2014 Tallinnassa.

Konferenssin ohjelmaan sisältyy eHealth-aiheinen poliittinen paneelikeskustelu, johon odotetaan osallistujia mm. partnerimaiden terveysministeriöistä. Lisäksi esitellään PrimCareIT-hankkeen aikana saavutettuja tuloksia. Hankkeessa on kehitetty ratkaisuja perusterveydenhuollon henkilökunnan ammatillisen eristäytymisen ja aivovuodon ehkäisemiseen harvaan asutuilla alueilla. Tele-konsultaatio- ja tele-mentorointiyhteyksiä pilotoimalla saavutetut tulokset osoittavat, että niiden avulla voidaan edistää harvaan asuttujen alueiden perusterveydenhuollon henkilöstön välistä yhteydenpitoa ja koulutusmahdollisuuksia, ja siten taata tasavertaisempi terveydenhuoltopalvelujen saatavuus koko väestölle.