PrimCareIT-hankkeessa pilotoidaan

EPTEK:n hallinnoima kansainvälinen hanke, PrimCareIT, on edennyt pilotointivaiheeseen. Hankkeen lead partnerina toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Suomessa hankkeen puitteissa toteutettuun tele-mentorointipilottiin ovat osallistuneet Seinäjoen keskussairaalan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hygieniahoitajat. Pilotissa on testattu sairaanhoitajien mentorointia keskussairaalasta terveyskeskuksiin videoneuvottelulaitteiden välityksellä. Hoitajat ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun. Suunnitelmissa on testata tele-mentorointia ja tele-konsultaatiota myös kotihoidossa iPadien kautta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella.

PrimCareIT-hankkeessa toteutetaan tele-konsultaatio ja tele-mentorointipilotteja kuudessa Itämeren alueen maassa. Pyrkimyksenä on selvittää, missä määrin menetelmien avulla voidaan ehkäistä syrjäseutujen perusterveydenhuollon aivovuotoa tai työntekijöiden ammatillista eristäytyneisyyttä.

EPTEK:n hallinnoima kansainvälinen hanke, PrimCareIT, on edennyt pilotointivaiheeseen. Hankkeen lead partnerina toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Suomessa hankkeen puitteissa toteutettuun tele-mentorointipilottiin ovat osallistuneet Seinäjoen keskussairaalan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hygieniahoitajat. Pilotissa on testattu sairaanhoitajien mentorointia keskussairaalasta terveyskeskuksiin videoneuvottelulaitteiden välityksellä. Hoitajat ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun. Suunnitelmissa on testata tele-mentorointia ja tele-konsultaatiota myös kotihoidossa iPadien kautta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella.

PrimCareIT-hankkeessa toteutetaan tele-konsultaatio ja tele-mentorointipilotteja kuudessa Itämeren alueen maassa. Pyrkimyksenä on selvittää, missä määrin menetelmien avulla voidaan ehkäistä syrjäseutujen perusterveydenhuollon aivovuotoa tai työntekijöiden ammatillista eristäytyneisyyttä.