PrimCareIT

Tammikuussa 2012 käynnistynyt PrimCareIT-hanke on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtama kansainvälinen terveysteknologiahanke. EU:n Interreg IV B – ohjelman rahoittama hanke kuuluu Itämeriohjelmaan (Baltic Sea Region Programme 2007–2013), ja sille on myönnetty Euroopan komission lippulaivastatus, mikä tarkoittaa, että hanketta seurataan EU-tasolla erityisen tarkasti. Hankkeen hallinnointi hoidetaan EPTEK ry:stä käsin.