TUPA -tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen hanke on alkanut


 

TUPA- tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen -hanke aloitettu 01.05.2012.

Tupa-hankkeessa kehitetään kotona asumisen tuelle pysyvä toimintamalli, jolla varmistetaan, että kuntalaisilla ja etenkin ikäihmisillä on mahdollisuus saada pysyvästi tukea kotona asumiseen. Toiminnan mahdollistamiseksi ja tueksi tullaan kehittämään edelleen toimintatapoja, työvälineitä ja yhteistyöverkostoja. Lisäksi tavoitteena on parantaa hyvinvointipalvelukokonaisuuden saavutettavuutta ja lisätä tietoutta kotona asumisen tukiratkaisuista.

Tavoitteet:

  • Pysyvä toiminta ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen
  • Hoitohenkilökunnan resurssien vapauttaminen
  • Toimiva yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa
  • Hyvinvointipalvelukokonaisuuden saavutettavuus kaikille ikäihmisille koko alueella
  • Ikäihmisten yksinäisyyden tunteen vähentäminen ja viihtyvyyden lisääminen
  • Selvitys hyvinvointipalvelukokonaisuuden hyödystä kotihoitopalveluissa