Yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Seloste päivitetty edellisen kerran: 15.5.2018 14:57

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus (EPTEK ry)
Koskenalantie 16 60220 Seinäjoki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Tupiini
Koskenalantie 16 60220 Seinäjoki
050 382 3337
tomi.tupiini@eptek.fi

3. Rekisterin nimi

EPTEK ry:n yhteistyökumppanirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään laskutukseen, yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseen ja tekniseen tukeen.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteistyökumppanirekisteriin kerätään seuraavia henkilötietoja: Yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Yhteistyöorganisaation nimi, osoite, laskutustiedot, tiedot käsitellyistä tilauksista, tietoa tuotteista ja yhteistyöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteistyökumppanin ilmoittamat tiedot, sekä julkisesti saatavilla olevat tietolähteet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Laskutettavan asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan yhdistyksen käyttämän tilitoimiston laskutuksenhallinnan tietojärjestelmään. Yhdistys käyttää tietojärjestelmää mm. laskujen käsittelemiseen.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan EPTEK ry:n työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä. Tietojen käyttöä ja niihin pääsyä valvotaan.

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

9. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan kymmenen (10) vuoden kuluessa yhteistyön päättymisen jälkeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia tallennetun tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilön kautta.